مقاله تاثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۵۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرید تفننی
مقاله مدگرایی
مقاله هیجان مثبت
مقاله تمایل به مصرف لذت جویانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرزاده کامبیز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری مقدم بیت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بکتاشی مولود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی مبتنی بر مد در میان دانشجویان است. با توجه به افزایش شگرف درآمد و موجودی افراد و نقش برجسته خریدهای تفننی در بازارهای مصرفی و اقتصاد بازار، شناسایی عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، کاربردی و بر مبنای روش در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. این پژوهش در شهر قزوین انجام شده است و دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه آزاد واحد قزوین جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند. تعداد ۳۷۷ پرسشنامه تصادفی – طبقه یی متناسب با حجم جامه، بین دانشجویان توزیع و جمع آوری شد، جهت آزمون فرضیه ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از میان عوامل موثر بر رفتار خرید تفننی، دو عامل مدگرایی و تمایل به مصرف لذت جویانه به طور مستقیم بر رفتار خرید تفننی تاثیر داشته است. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود مدیران فروش و بازاریابان با استفاده از استراتژی های پیشرفته بازاریابی فرصت های فروش بیشتر از طریق ارائه محصولات مد روز و جدید و از نقطه نظر لذت طلبی برای مشتریان خود ایجاد کنند و بر افزایش خریدهای تفننی مشتریان بیفزایند.