مقاله تاثیر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۴۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله مدیریت سود فرصت طلبانه
مقاله مدل کاسنیک
مقاله دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی
مقاله مدل تعدیل شده بارث

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاری وردی یداله
جناب آقای / سرکار خانم: مراد‌زاده فرد مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر مدیریت سود بر دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی موردبررسی قرار گرفته است. برای محاسبه اقلام تعهدی رویکرد گردش وجوه نقد به کاررفته است. برای مدیریت سود از مدل کاسنیک استفاده شده است. همچنین برای دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی از طریق اجزای سود عملیاتی از مدل تعدیل شده بارث استفاده شده است.
فرضیه پژوهش از طریق داده های تلفیقی با استفاده از اطلاعات ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی باعث کاهش دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی می شود یعنی هدف از انجام مدیریت سود جهت گیری به سمت تحریف گزارش های مالی و منافع فرصت طلبانه دارد.