مقاله تاثیر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی و انعطاف پذیری همسترینگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۲۱ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی و انعطاف پذیری همسترینگ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش ایستا
مقاله حداکثر انقباض ارادی و انعطاف پذیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنگدوینی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفی لو علی
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر مدت کشش ایستا بر حداکثر انقباض ارادی (MVC) و انعطاف پذیری همسترینگ بود. به این منظور ۱۰ دانشجوی پسر تربیت بدنی سه پروتکل مختلف گرم کردن شامل ۵ دقیقه دویدن روی تردمیل و ۴۵ ثانیه (۱۵×۳ ثانیه) کشش ایستای همسترینگ، ۵ دقیقه دویدن و ۹۰ ثانیه (۳۰×۳ ثانیه) کشش ایستای همسترینگ و ۵ دقیقه دویدن (شرایط کنترل) را به صورت تصادفی در روزهای جداگانه اجرا کردند. در هر جلسه قبل و بعد از هر پروتکل، انعطاف پذیری همسترینگ به وسیله آزمون نشستن و رساندن و بعد از آن MVC همسترینگ اندازه گیری شد. نتایج نشان داد انعطاف پذیری همسترینگ به طور معناداری بعد از هر دو پروتکل کشش ایستا افزایش یافت (۰٫۰۵>p) و تفاوت معناداری نیز بین دو وضعیت کشش مشاهده نشد (۰٫۰۵<p) .حداکثر انقباض ارادی به طور معنا داری بعد از ۳۰×۳ کشش در مقایسه با شرایط کنترل و ۱۵×۳ ثانیه کشش کاهش یافت (۰٫۰۵>p). با این حال، بین شرایط کنترل و ۱۵×۳ ثانیه کشش تفاوت معناداری مشاهده نشد (۰٫۰۵<p). بنابراین، نتیجه گرفته می شود که مدت کوتاه کشش ایستا (۱۵×۳ ثانیه) اثر منفی بر تولید نیروی عضلانی ندارد.