مقاله تاثیر مداخله های درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) از صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله های درمانی بر مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک آزاری
مقاله مشکلات رفتاری
مقاله مداخلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب گل فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: درخشان پور فیروزه
جناب آقای / سرکار خانم: پناغی لیلی
جناب آقای / سرکار خانم: سرجمعی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: حاجبی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخله های درمانی بر مشکلات روانپزشکی کودکان آزاردیده بود. روش: در پژوهش نیمه مداخله ای حاضر ۷۳ کودک (۴۳ پسر و ۳۰ دختر) که به علل روانپزشکی به درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان و یا به علل جسمی به اورژانس، درمانگاه و بخش کودکان بیمارستان امام حسین (ع) ارجاع شده بودند، بررسی شدند و مداخله ها و درمان های غیردارویی (بازی درمانی، رفتاردرمانی، شناخت درمانی، آموزش مهارت های زندگی، کاردرمانی، اقدامات مددکاری و مشاوره با مدرسه، آموزش مدیریت خشم و فرزندپروری)، بسته به نیاز کودک و خانواده انجام شد. آموزش مهارت فرزندپروری در هشت جلسه گروهی ۹۰ دقیقه ای، به صورت هفتگی، بر پایه تربیت سازنده، برگزار شد؛ اما دو جلسه از هشت جلسه، به توضیح در مورد کودک آزاری و تنبیه فیزیکی و آثار منفی آن بر کودک و روش های کنترل خشم اختصاص یافت. پرسش نامه کودک آزاری توسط روانشناس، با اخذ اطلاعات از پدر و مادر و مشاهده کودک پیش از انجام مداخله درمانی تکمیل شد. سیاهه رفتاری کودک (CBCL) نیز پیش از مداخله و در ماه های سوم و ششم پس از مداخله توسط پدر و مادر تکمیل شد. مدت مداخله درمانی برای هر فرد سه ماه بود. در نهایت، در ۴۰ مورد مداخله به پایان رسید. داده ها به روش تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان دهنده بهبود قابل توجه آزمودنی ها در خرده مقیاس های مشکل توجه، مشکلات اضطرابی/افسردگی، مشکلات اجتماعی، رفتار بزهکارانه، پرخاشگری، درونی سازی، برونی سازی و مشکلات کلی، در نتیجه مداخله های درمانی بود (در تمام موارد P<0.001) تیجه گیری: شناسایی و انجام مداخله های به موقع و مستمر برای کاهش پیامدهای کودک آزاری مفید است.