مقاله تاثیر مداخله در فرایند هویت یابی در بهبود مشکلات هویتی و سلامت روانی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مداخله در فرایند هویت یابی در بهبود مشکلات هویتی و سلامت روانی دانشجویان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مداخله در فرایندهویت
مقاله اکتشاف
مقاله تعهد
مقاله اختلال شخصیت ضداجتماعی
مقاله سبک های هویت
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدیان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر برنامه میان مدت به منظور مداخله در فرایند هویت یابی و کاهش مشکلات مربوط به هویت یابی طراحی و اجراء گردید.
روش: از بین ۵۰۰ دانشجوی سال اول، ۷۵ دانشجو دارای مشکلاتی در زمینه هویت یابی بودند که از بین آنها ۲۴ دانشجو که آمادگی همکاری در این طرح را داشتند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ۱۲ نفری به عنوان گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند. سپس برنامه های مداخله طی ۸ ماه و در ۱۰ جلسه اجرا شد. پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی و پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳ برای اندازه گیری سبک های هویت و مشکلات روانشناختی قبل و بعد از مداخله در مورد آنها اجرا شد.
یافته ها: بر اساس نتایج به دست آمده برنامه مداخله در بهبود تعهد دانشجویان، کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی و اختلال شخصیت ضداجتماعی اثرگذار بود و در سایر موارد اثر معناداری نداشت.
نتیجه گیری: بر اساس این نتایج می توان از روش ارائه شده در شرایط مشابه، برای پیشگیری و کاهش مشکلات روانشناختی، به ویژه در اختلالات شخصیت مرتبط با سردرگمی در هویت استفاده کرد.