مقاله تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا – تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 wt%Al2TiO5 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مخلوط پودری نانوساختار آلومینا – تیتانیا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت Al2O3-20 wt%Al2TiO5
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پودر نانوساختار
مقاله آلومینا
مقاله آلومینیوم تیتانات
مقاله ریزساختار
مقاله خواص مکانیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنی میبدی شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: برزگربفرویی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: عبادزاده تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق از مخلوط نانوپودرهای اکسید تیتانیوم و آلومینا جهت ساخت کامپوزیت Al2O3-20wt%Al2TiO5 با استفاده از روش زینتر واکنشی استفاده شد. جهت سینتر واکنشی، نمونه ها در دماهای ۱۳۰۰ oC، ۱۴۰۰ و ۱۵۰۰ حرارت داده شدند. نتایج حاصل از الگوی پراش اشعه ایکس  (XRD)نشان داد در هر سه دما فازهای اصلی Al2TiO5 و Al2O3 تشکیل شده است. با سینترینگ نمونه ها تا دمای۱۵۰۰ oC  دانسیته نمونه تا ۹۶٫۹ درصد دانسیته تئوری افزایش یافت. تصاویر SEM نشان داد که فصل مشترک مناسبی بین دانه های Al2O3 و Al2TiO5 ایجاد شده است. نتایج حاصل از سختی سنجی و چقرمگی نشان داد که با افزایش دما از۱۳۰۰ oC  به۱۵۰۰ oC  سختی و چقرمگی به ترتیب تا ۸٫۵ GPa و ۴٫۲۸ MPan1/2 افزایش می یابد.