مقاله تاثیر مخلوط پربیوتیک الیگوساکارید (MOS) و بتا ۱ و ۳ گلوکان بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۴۱ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر مخلوط پربیوتیک الیگوساکارید (MOS) و بتا ۱ و ۳ گلوکان بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پربیوتیک MOS
مقاله بتا ۱ و ۳ گلوکان
مقاله رشد
مقاله ترکیب لاشه
مقاله ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: قبادی شایان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر مخلوط پربیوتیک مانان الیگوساکارید (MOS) و بتا ۱ و ۳ گلوکان بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی به مدت ۵۶ روز انجام گرفت. آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی شامل سطوح صفر (شاهد)، ۰٫۵، ۱٫۵ و ۲٫۵ و ۳٫۵ گرم مخلوط پربیوتیک MOS و و بتا ۱ و ۳ گلوکان به ازای هر کیلوگرم جیره، در قالب ۵ تیمار با سه تکرار طراحی شد. آزمایش درون ۱۵ مخزن با حجم آبگیری ۱۴۰۰ لیتر انجام شد. تعداد ۵۰ عدد بچه ماهی کپور علفخوار با میانگین وزن ابتدایی ۱۲٫۵۴±۰٫۴۲ گرم درون مخازن ذخیره سازی شدند و تا حد سیری مورد تغذیه قرار گرفتند. بر اساس نتایج این تحقیق، سطوح مختلف مخلوط MOS و بتا ۱ و ۳ گلوکان مصرفی در جیره تاثیر معنی داری بر هیچ یک از فاکتورهای رشد، تغذیه، بازماندگی و یا ترکیب لاشه نشان ندادند (P>0.05). در مجموع نتایج این پژوهش نشان از عدم کارایی سطوح مختلف مخلوط MOS و بتا ۱ و ۳ گلوکان در جیره غذایی بچه ماهیان کپور علفخوار داشته است.