مقاله تاثیر محلول پاشی کودهای جدید بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی کودهای جدید بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان روغنی
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله محلول پاشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: رضادوست ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: برمکی یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محلول پاشی عناصر کم مصرف یکی از روش های موثر برای ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کشاورزی می باشد که می تواند ضمن رفع نیازهای تغذیه ای گیاهان باعث صرفه جویی در مصرف کودهای شیمیایی شود. جهت بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان روغنی رقم ایروفلور آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ساعتلوی ارومیه در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. کودهای مصرف شده شامل: T1– کود دیسپر کمپلکس در مراحل R1 و R6، T2– کود مایع کامل در مراحل R1 و R6، T3– دیسپر کلات پلاس در مراحل R1 و R6، T4– کود دیسپر کمپلکس در مرحله R1، T5– کود مایع کامل در مرحله R1، T6– کود دیسپر کلات پلاس در مرحله R1، T7– کود دیسپر کمپلکس در مرحله R6، T8– کود مایع کامل در مرحله R6، T9– کود دیسپر کلات پلاس در مرحله R6 و T10– عدم محلول پاشی (شاهد). نتایج حاصل نشان داد که تیمار محلول پاشی با کود کامل در هر دو مرحله (T2) از لحاظ عملکرد دانه، عملکرد روغن، شاخص برداشت، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه و درصد روغن و پروتئین بیشترین تاثیر معنی دار را نسبت به سایر تیمارها نشان داد به طوری که عملکرد دانه در این تیمار نسبت به تیمار شاهد ۲۰ درصد افزایش یافت. بیشترین مقدار پوکی نیز با ۸٫۴۳ درصد در تیمار شاهد مشاهده گردید.