مقاله تاثیر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (.Salvia limbata L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۶۳ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول پاشی اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری بر صفات رشدی گیاه مریم گلی (.Salvia limbata L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صفات مورفولوژیک
مقاله تنظیم کننده رشد
مقاله پرولین
مقاله قندهای محلول
مقاله مریم گلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: کاشفی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی سار سکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مریم گلی از خانواده نعنائیان، گیاهی چندساله است که علاوه بر ارزش دارویی، در صنایع غذایی و فرآورده های آرایشی- بهداشتی و گل های زینتی کاربرد دارد. با توجه به روند افزایشی توسعه اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی، شناسایی گیاهان دارویی مقاوم به شوری و یا ترکیبات زیادی که بتواند اثرات شوری را کاهش دهد اهمیت زیادی دارد. اسیدسالیسیلیک یک تنظیم کننده رشد درونی، با ماهیت فنلی است که در تنظیم فرآیندهای فیزیولوژیکی نقش دارد و باعث حفاظت در مقابل تنش های محیطی می شود. به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف اسیدسالیسیلیک در کاهش شوری بر برخی صفات رشدی شامل پرولین، قندهای محلول، سطح برگ، نسبت ریشه به اندام هوایی در گیاه مریم گلی گونه لیمباتا (S.limbata)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارها شامل چهار غلظت اسید سالیسیلیک (۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ پی پی ام) و چهار سطح کلرید سدیم (شاهد، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی مول)، با چهار تکرار بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش شوری و اسیدسالیسیلیک بر میزان قند و پرولین برگ با همبستگی مثبت و معنی دار در سطح احتمال یک درصد افزایش یافت. بیشترین میزان قند و پرولین در سطح شوری ۱۵۰ میلی مول با سطح اسیدسالیسیلیک ۳۰۰ppm بود. همچنین بالاترین میزان سطح برگ در سطح شوری ۵۰ میلی مول با سطح اسیدسالیسیلیک ۲۰۰ppm مشاهده گردید. بهترین پاسخ تیمار ۵۰ میلی مول شوری با سطح اسیدسالیسیلیک ۲۰۰ پی پی ام بدست آمد که می تواند در افزایش مقاومت گیاه مریم گلی و تعدیل شدت تنش شوری موثر باشد. لذا با توجه به اینکه بیشتر مناطق ایران از شوری رنج می برند پیشنهاد می گردد که به استفاده از هورمون گیاهی اسیدسالیسیلیک توجه بیشتری گردد.