مقاله تاثیر محلول های مختلف نگهداری بر مدت ماندگاری برگ بریده گیاه سیکاس و برخی تغییرات فیزیولوژیکی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول های مختلف نگهداری بر مدت ماندگاری برگ بریده گیاه سیکاس و برخی تغییرات فیزیولوژیکی آن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکاس
مقاله عمر برگ
مقاله کیفیت ظاهری
مقاله مواد جامد محلول
مقاله وزن تر
مقاله وزن خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آب شاهی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزایش مصرف گیاهان برگ بریده در سال های اخیر حاکی از افزایش اهمیت زیبایی شناسی و اشتغال زایی این گیاهان می باشد. یکی از مهم ترین این گیاهان، برگ بریده سیکاس (Cycas. sp) با کاربردهای تزئینی متفاوت است. جهت افزایش عمر پس از برداشت این گیاه، آزمایشی بر اساس طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. در این آزمایش از چهار سطح مختلف هورمون جیبرلین و تنظیم کننده رشد بنزیل آدنین (هریک با سطوح ۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ پی پی ام) به صورت متقابل استفاده شد. در تمام تیمارها به غیر از تیمار شاهد آب مقطر، از نیترات نقره با غلظت ثابت ۴۰ پی پی ام و ساکاروز با غلظت ثابت ۳ درصد استفاده شد. در این آزمایش طول مدت ماندگاری و کیفیت ظاهری برگ ها، میزان مواد جامد محلول، وزن تر و وزن خشک برگ سیکاس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد جیبرلین اثر بسیار مثبتی در افزایش عمر برگ ها، حفظ کیفیت ظاهری و مواد جامد محلول و نیز تاخیر در کاهش وزن تر برگ ها داشت. با این وجود برخلاف انتظار مصرف غلظت های بالای سایتوکنین دوره نگهداری برگ را کاهش داد. بهترین تیمارها، تیمار ۵۰ پی پی ام اسید جیبرلیک و بدون بنزیل آدنین بود که عمر برگ ها را به ۱۰۱ روز رساند که نوعی رکورد برای عمر انباری گیاهان برگ بریده در ایران بوده است. تیمار بعدی تیمار ۱۰۰ پی پی ام اسید جیبرلیک بدون بنزیل آدنین بود که عمر برگ ها را به ۹۰ روز رساند. در این دو تیمار بیشترین میزان مواد جامد محلول و وزن تر مشاهده شد و کیفیت ظاهری برگ ها در طی مراحل نگهداری حفظ گردید، همچنین تخریب برگ ها با سرعت کمتری نسبت به سایر تیمارها صورت گرفت.