مقاله تاثیر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی کاهو در سیستم هیدروپونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر محلول های غذایی مختلف بر عملکرد و برخی شاخص های رشدی کاهو در سیستم هیدروپونیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محلول غذایی
مقاله کشت گلخانه ای کاهو
مقاله آبکشت
مقاله کیفیت
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده جابر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی آذر علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی برای شناسایی یک محلول بهینه از بین محلول های غذایی رایج برای پرورش کاهو در دانشگاه تبریز انجام شد. در این آزمایش تاثیر چهار محلول غذایی (هوگلند NSHog، ناپ-NSKnop، انگلستان NSUK و محلول دانشگاه تبریز NSUT) بر روی دو رقم کاهو (سیاهو و کانکویستادور) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی بررسی و صفاتی مانند شاخص کلروفیل، کارایی فتوسنتز، عارضه فیزیولوژیکی سوختگی حاشیه برگ (Tip Burn)، وزن تر و خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی اندازه گیری شد. گیاهان در بستر پرلایت کشت و محلول رسانی به پای بوته به صورت دستی انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که محلول های غذایی تاثیر معنی دار روی صفات رویشی دارند. به طوری که گیاهان تیمار شده با محلول غذایی انگلستان بیشترین وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی را دارا بودند. کمترین میزان وزن تر، وزن خشک، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی در تغذیه با محلول دانشگاه تبریز مشاهده شد. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنی داری بین ارقام در برخی از صفات بود. رقم سیاهو وزن تر، سطح برگ و تعداد برگ خوراکی، بیشتری نسبت به رقم کانکویستادور داشت. اثر متقابل رقم و نوع محلول غذایی بر صفت شاخص کلروفیل معنی دار شد. با توجه به نتایج می توان گفت که محلول غذایی انگلستان در این آزمایش به عنوان بهترین محلول غذایی برای کشت بدون خاک کاهو می باشد.