مقاله تاثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده های مختلف سلولی: مرور مقالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر محرکهای مکانیکی بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی به رده های مختلف سلولی: مرور مقالات
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی مزانشیمال انسانی
مقاله بارگذاری مکانیکی
مقاله استرین
مقاله تمایز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی فهیمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: بردبار مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سلول های بنیادی به دلیل قابلیتهای فراوان خود می توانند جایگاه مهندسی بافت را در بین روشهای مختلف درمانی تثبیت کنند. مطالعات فراوانی در مورد این سلول ها و تاثیر محرکهای مختلف شیمیایی و مکانیکی بر آنها انجام شده است که در این میان سهم نیروهای مکانیکی غیر قابل اغماض می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیرات القایی این نیروها بر تمایز سلول های بنیادی مزانشیمال به رده های مختلف در طی ۱۲ سال مطالعات اخیر بود.
روش بررسی: در این مطالعه مروری از کلمات کلیدی Human stem cell، Mechanical loading،Differentiatio  و Strain جهت جستجوی مقالات در پایگاه PubMed از سال ۲۰۰۰ تا ژوئیه ۲۰۱۲ استفاده گردید. معیارهای انتخاب شامل سال چاپ مقالات، زبان مقالات، نوع سلول ها و هدف تحقیق در آن مطالعات بود.
یافته ها: در مجموع ۴۶ مقاله مورد بررسی کیفی قرار گرفتند. در اغلب مطالعات، اثر نیروهای مکانیکی منجر به تمایز مورد انتظار شده بود. نتایج مطالعات نشان می دهد که ترکیب دو نیرو باعث افزایش تمایز می شود و همچنین درصد استرین اعمال شده بر نوع تمایز موثر است.
نتیجه گیری: با بررسی بر روی مطالعات انتخاب شده می توان به این نتیجه رسید که از پیشرفت های انجام شده در حیطه کاربرد نیروهای مکانیکی بر روی سلول های بنیادی می توان در راستای بهبود بخشیدن به درمانهای مهندسی بافت استفاده کرد.