مقاله تاثیر محدودیت غذایی در اوایل دوره پرورش بر صفات عملکرد و شیوع عارضه آسیت جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۴۱ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر محدودیت غذایی در اوایل دوره پرورش بر صفات عملکرد و شیوع عارضه آسیت جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدودیت خوراک
مقاله عملکرد
مقاله عارضه آسیت
مقاله جوجه های گوشتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاددل تیلی عبدالاحد
جناب آقای / سرکار خانم: ماهری سیس ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم شهریار حبیب
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجان زاده گلشنی ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشی به منظور بررسی اثرات محدودیت خوراک بر صفات عملکردی و بروز عارضه آسیت در جوجه های گوشتی انجام شد. ۲۸۰ جوجه نر یک روزه گوشتی سویه راس ۳۰۸ تجارتی در یک طرح کاملا تصادفی در چهار گروه آزمایشی شامل تغذیه آزاد (گروه شاهد)، محدودیت غذایی ۸ ساعت در شبانه روز، محدودیت غذایی ۱۶ ساعت در شبانه روز و محدودیت غذایی یک روز در میان قرار گرفته و محدودیت از روز پانزدهم تا روز ۲۲ دوره آزمایشی اجرا گردید. در پایان دوره از نظر شاخص های عارضه آسیت بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری وجود داشته (P<0.05) در صورتی که به لحاظ صفات افزایش وزن زنده و مصرف خوراک بین تیمارها اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بنابراین، اعمال محدودیت خوراکی در روز ۱۴ تا ۲۲ دوره پرورشی، می تواند شاخص های عارضه آسیت را در جوجه های گوشتی سویه راس بهبود بخشد.