مقاله تاثیر محتوای رطوبتی مصالح ساختمانی بر عملکرد حرارتی جداره های خارجی ساختمان (یادداشت تحقیقاتی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۵۲ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر محتوای رطوبتی مصالح ساختمانی بر عملکرد حرارتی جداره های خارجی ساختمان (یادداشت تحقیقاتی)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت
مقاله پاسخ حرارتی
مقاله ساختمان
مقاله عایق حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیدوار امیر
جناب آقای / سرکار خانم: رستی بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثر محتوای رطوبتی بر روی پارامترهای عامل کاهیدگی و تاخیر زمانی برای دیوار بدون عایق و دیوار عایق کاری شده بررسی شد. نتایج نشان داد که درصد رطوبت مصالح ساختمانی تاثیر چشمگیری بر رفتار حرارتی جداره دارد. ضخامت بهینه عایق حرارتی جداره برای سه حالت، عایق داخلی، عایق میانی و عایق خارجی تحت شرایط رطوبتی مختلف محاسبه گردید. بررسی ها نشان داد که ناچیز فرض نمودن اثرات رطوبت می تواند خطای چشمگیری را در محاسبه ضخامت بهینه عایق حرارتی به دنبال داشته باشد. مقدار خطای ایجاد شده بسته به نوع عایق کاری و محل قرارگیری عایق در ضخامت جداره متفاوت است.