مقاله تاثیر متقابل سالیسیلیک اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه های سویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۷۵ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر متقابل سالیسیلیک اسید و کادمیوم بر رشد، رنگیزه های فتوسنتزی و تجمع برخی عناصر در بخش هوایی گیاهچه های سویا
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالیسیلیک اسید
مقاله رشد
مقاله سویا
مقاله کادمیوم
مقاله نشت الکترولیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عموآقایی ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: معرفت الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شبانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، نقش سالیسیلیک اسید در تغییرات فیزیولوژیک القا شده توسط کادمیوم در گیاهچه های سویا در محیط کشت هیدروپونیک با بستر جامد در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. پس از پیش تیمار بذرهای سویا با سالیسیلیک اسید ۰٫۵ میلی مولار به مدت ۶ ساعت، بذرها به گلدان های حاوی پرلیت منتقل و با محلول غذایی هوگلند حاوی ۲۰۰ میکرومولار کلرید کادمیوم به مدت ۲۰ روز آبیاری شدند. پس از برداشت گیاهچه ها و اندازه گیری شاخص های رشد (وزن تر و خشک و طول ریشه و اندام هوایی)، میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیل a و b و کاروتنوئیدها)، درصد نشت الکترولیتی در برگ، میزان عناصر کادمیوم (در ریشه و بخش هوایی) و پتاسیم و کلسیم (در بخش هوایی) مشخص شد که سالیسیلیک اسید تاثیر اندکی بر این شاخص ها در غیاب کادمیوم داشته، در حالی که در حضور کادمیوم سالیسیلیک اسید شاخص های رشد، میزان رنگیزه های فتوسنتزی و میزان عناصر پتاسیم و کلسیم (در بخش هوایی) افزایش و در مقابل، درصد نشت الکترولیتی در برگ ها و میزان عنصر کادمیوم در بخش هوایی گیاه کاهش داشته است. بنابراین، سالیسیلیک اسید با تغییر استراتژی گیاه در انتقال عناصر به بخش هوایی و جلوگیری از نشت الکترولیتی و در نتیجه حفظ رنگیزه های فتوسنتزی در برگ ها توانسته است سمیت کادمیوم را کاهش داده، پتانسیل رشد گیاه را حفظ نماید.