مقاله تاثیر متفورمین بر کاهش اثر آپوپتوتیک سیس پلاتین در سلول های آدنو کارسینومای معده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر متفورمین بر کاهش اثر آپوپتوتیک سیس پلاتین در سلول های آدنو کارسینومای معده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متفورمین
مقاله سیس پلاتین
مقاله رده سلولی MKN45
مقاله سوروایوین
مقاله AKT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالارآملی جمیله
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری حمیداله
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: لسان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: متفورمین یک داروی ضد دیابت نوع ۲ است که دارای خصوصیات ضد سرطانی می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر داروی متفورمین بر سمیت سلولی داروی سیس پلاتین روی سلول های آدنوکارسینومای معده MKN45 پرداخته شده است.
مواد و روش ها: جهت بررسی حیات سلولی و آپوپتوز به ترتیب از روش های MTT و فلوسایتومتری و جهت تعیین میزان بیان ژن های Survivin، mTOR و AKT از روش Real-time PCR استفاده شد. کلیه آزمایشات سه بار تکرار شدند.
نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان دادند که متفورمین و سیس پلاتین به تنهایی سبب کاهش حیات سلولی در سلول های سرطانی می شوند ولی در تجویز هم زمان دو دارو، متفورمین سبب کاهش سمیت سلولی داروی سیس پلاتین می شود. در تجویز هم زمان افزایش بیان سوروایوین و به طبع آن کاهش اثر ضد سرطانی سیس پلاتین مشاهده گردید. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود که اثرات آنتاگونیستی این دو دارو می تواند وابسته به بیان سوروایوین باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داده است که فعالیت ضد آپوپتوزی متفورمین در تیمار هم زمان با سیس پلاتین، ناشی از افزایش بیان AKT است.
نتیجه گیری: به نظر می رسد متفورمین گزینه مناسبی برای حساس کردن سلول ها به سیس پلاتین نمی باشد و در تجویز این دو دارو به صورت هم زمان اثرات آنتاگونیستی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.