مقاله تاثیر مالیات سبز بر بیکاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۳۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر مالیات سبز بر بیکاری (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالیات سبز
مقاله بیکاری
مقاله فایده مضاعف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین رشتی نارسیس
جناب آقای / سرکار خانم: صیامی عراقی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه ای موثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، میزان آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش می دهد. در این شرایط دولت منبع جدید درآمدی را به دست آورده که با در نظر گرفتن شرایط خنثی در درآمدهای مالیاتی می تواند باعث کاهش مالیات هایی هم چون مالیات بر شرکت ها و مالیات بر حقوق دستمزد می گردد. دو مالیات اخیر به گونه ای هستند که تخصیص منابع را در اقتصاد دچار اختلال می نمایند.
به هر حال این نوع مالیات توانسته به طور موفقیت آمیزی باعث افزایش کیفیت محیط زیست گردد، اما این که توانسته جایگزین سایر مالیات ها شود فرضیه است تحت عنوان فایده مضاعف که می بایست مورد بررسی قرار گیرد.
در این پژوهش فرضیه فوق از طریق داده های مقطعی- سری زمانی برای برخی از کشورهای که مالیات سبز را به طور صریح به کار می گیرند با استفاده از دو مدل مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که در مدل اول انتشار گازهای گلخانه ای میزان مالیات سبز را تحت تاثیر قرار داده و در مدل دوم که مالیات سبز بعنوان متغیر مستقل است بر بیکاری موثر باشد.