مقاله تاثیر ماساژ با روغن معطر بر تسکین خارش بیماران تحت همودیالیز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۱۲ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ با روغن معطر بر تسکین خارش بیماران تحت همودیالیز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ با روغن معطر
مقاله همودیالیز
مقاله ماساژ بدون روغن معطر
مقاله خارش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قلیان ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: والیانی محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از شایع ترین مشکلات بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی تحت درمان با همودیالیز، خارش می باشد. خارش علامتی آزار دهنده است که می تواند تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی این بیماران داشته باشد. متاسفانه درمان های موجود در تسکین این علامت ناموفق بوده اند و همچنان پیوند کلیه درمان قطعی محسوب می شود. طب مکمل یکی از روش هایی است که اخیرا برای تسکین خارش مطرح گردیده است. هدف از این مطالعه نیز، بررسی تاثیر ماساژ با و بدون روغن معطر بر تسکین خارش بیماران تحت همودیالیز بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که به صورت متقاطع در مراکز دیالیز بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. نمونه گیری به صورت آسان و از میان بیماران تحت همودیالیز که سه بار در هفته و هر جلسه به مدت ۵-۳ ساعت تحت همودیالیز قرار می گرفتند و دارای نمره خارش بالاتر از ۳ بودند، انجام شد و نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. نمونه های گروه ماساژ با / بدون روغن معطر، ابتدا ۶ جلسه ماساژ با روغن معطر و سپس ۶ جلسه ماساژ بدون روغن معطر را دریافت کردند و ترتیب دریافت مداخله در گروه ماساژ بدون / با روغن معطر، بر عکس گروه اول بود. بین دوره های مداخله یک هفته جهت پاکسازی اختصاص داده شد. ماساژ به مدت ۷ دقیقه و بر بازو، ساعد و دست فاقد فیستول انجام شد. در روش ماساژ با روغن معطر از ۵-۳ میلی لیتر روغن های اسطوخودوس، نعناع و درخت چای با خلوص ۵% استفاده گردید و در روش ماساژ بدون روغن معطر از روغن بادام شیرین استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه ۴۰ بیمار مبتلا به نارسایی مرحله نهایی کلیه به طور تصادفی و به طور مساوی در دو گروه ماساژ با / بدون روغن معطر و ماساژ بدون / با روغن معطر قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغیرهای سن، جنس، بیماری زمینه ای، شدت خشکی پوست و پارامترهای فیزیولوژیکی همسان بودند اما از نظر طول مدت دیالیز اختلاف معنی داری داشتند. آنالیز داده های مطالعه نشان داد ماساژ با روغن معطر و ماساژ بدون روغن معطر به طور معنی داری پس از مرحله اول و دوم مطالعه موجب تسکین خارش گردید، اما بین دو روش اختلاف معنی داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: استفاده از ماساژ صرف نظر از نوع روغن مورد استفاده، می تواند موجب تسکین خارش در بیماران تحت همودیالیز گردد.