مقاله تاثیر ماساژ استروک سطحی بر تنش عضلانی و احساس آرامش بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۸ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر ماساژ استروک سطحی بر تنش عضلانی و احساس آرامش بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصافی سازی شده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماساژ
مقاله تنش عضلانی
مقاله آرامش
مقاله جراحی پیوند عروق کرونر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: نوریان کبری
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: نظری عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: آتشی وجیهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تنش عضلانی و بدنبال آن احساس نا آرامی از مشکلات شایع بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر می باشند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر ماساژ درمانی بر تنش عضلانی و احساس آرامش بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر بود.
روش بررسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده تعداد ۷۲ بیمار تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر بستری در بیمارستان شهید چمران شهر اصفهان انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. بیماران گروه مداخله ماساژ استروک سطحی در روزهای ۳ تا ۶ بعد از عمل جراحی دریافت و بیماران گروه کنترل تنها مراقبت های روتین را دریافت کردند. متغیرهای تنش عضلانی و احساس آرامش قبل و بعد از مداخله در روزهای اول، دوم، سوم و چهارم با استفاده از مقیاس معیاری دیداری ثبت گردیدند.
یافته ها: اختلاف معنی داری بین تنش عضلانی در دو گروه مداخله و کنترل بعد از انجام مداخله مشاهده شد (P<0.001). همچنین نتایج نشان داد از نظر احساس آرامش نیز اختلاف معنی داری بین دو گروه مداخله و کنترل بعد از انجام مداخله وجود دارد (P<0.001).
نتیجه گیری: استفاده از ماساژ استروک سطحی می تواند باعث کاهش تنش عضلانی و افزایش احساس آرامش بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شود. به نظر می رسد این روش با توجه به سادگی و کم هزینه بودن، می تواند بعنوان مکمل مناسبی برای دارو درمانی و مداخلات بعد از عمل در این بیماران مورد استفاده قرار بگیرد.