مقاله تاثیر لاک ناخن بر یافته های پالس اکسیمتری در داوطلبین سالم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی قم از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر لاک ناخن بر یافته های پالس اکسیمتری در داوطلبین سالم: کارآزمایی بالینی تصادفی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسیمتر
مقاله ناخن ها
مقاله لاک ناخن
مقاله داوطلبین سالم
مقاله کارآزمایی بالینی تصادفی شده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یگانه خواه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی سیدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: واحدیان مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه تهرانی تهمینه
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: روشنی مبارکی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: نراقی پورآرانی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پالس اکسیمتری شایع ترین روش مانیتورینگ اشباع اکسیژن هموگلوبین شریانی (SpO2) است. رنگها و مارکهای مختلف لاک ناخن ممکن است باعث اختلال در قرائت و تفسیر اشباع اکسیژن شوند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رنگهای مختلف لاک ناخن بر اشباع اکسیژن اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتر انجام شد.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی، ۳۰ دانشجوی سالم با SpO2³۹۵% و فاقد عارضه واضح در بستر ناخن و پرفیوژن محیطی در هوای معمولی اتاق شرکت کردند. هر داوطلب به مدت ۱۰ دقیقه در حالت استراحت تمام اعضای بدن، بر روی صندلی نشست، سپس میزان اشباع اکسیژن پایه ۱۰ انگشت آنها بدون لاک ناخن اندازه گیری و ثبت شد. پس از این مرحله، به هر داوطلب اجازه داده شد به صورت تصادفی و غیر تکراری از میان ۱۰ رنگ لاک، هر رنگ را برای رنگ آمیزی ناخن یکی از انگشتان دست خود به کار برد. رنگ آمیزی ناخن انگشتان در دو لایه انجام شد. پس از خشک شدن لاکها، مجددا اشباع اکسیژن انگشتان اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کولموگروف- اسمیرنوف، تی زوج و آماره ویلکاکسون صورت گرفت. سطح معنی داری، p<0.05 در نظر گرفته شد.
یافته ها: لاکهای نارنجی، صورتی و ارغوانی، تاثیری بر اشباع اکسیژن نداشتند، اما بقیه رنگها از نظر آماری موجب کاهش اشباع اکسیژن شدند (p<0.05)، که این تغییر از نظر بالینی چشمگیر نبود (<%1.2).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد لاک ناخن از نظر بالینی تاثیری بر روی اشباع اکسیژن اندازه گیری شده توسط پالس اکسیمتر در افراد سالم ندارد. بنابراین، قبل از استفاده از دستگاه پالس اکسیمتر نیازی به صرف زمان و هزینه برای پاک کردن لاک از روی ناخن افراد نیست.