مقاله تاثیر کلسیم، ویتامین D، بورون و فلوراید بر مقاومت مکانیکی بافت استخوان در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش در پزشکی از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر کلسیم، ویتامین D، بورون و فلوراید بر مقاومت مکانیکی بافت استخوان در موش صحرایی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان
مقاله موش صحرایی
مقاله فلوراید
مقاله بورون
مقاله کلیسم
مقاله ویتامین D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل آور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی سیدهمایون
جناب آقای / سرکار خانم: کاکا غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقی ئی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمان گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: غنی زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مفید محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تغذیه احتمالا نقش مهمی در استحکام و سلامت استخوان دارد و برای دستیابی به یک استخوان سالم و مقاوم نیاز به یک رژیم غذایی متنوع و متعادل می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر مواد مغذی انتخابی (کلسیم، ویتامین D و بورون) (Ca، D و B) و مصرف فلوراید (F) بر مقاومت مکانیکی بافت استخوا ن در موش صحرایی بررسی گردید.
روش بررسی: تحقیق به روش تجربی روی ۳۱ سر موش صحرایی نر از نژاد Albino Wistar در پنج گروه انجام گرفت. گروه اول شاهد، گروه دوم فلوراید (F)، گروه سوم فلوراید و بورون (F+B)، گروه چهارم فلوراید و کلسیم و ویتامین D (F+Ca+D) و گروه پنجم فلوراید و بورون و کلسیم و ویتامین D (F+B+Ca+D) بودند که به مدت ۸ هفته تغذیه گردیدند. بورون به میزان ۱mg، ویتامین D به میزان ۵۵IU، کلسیم ۲۱۰mg و فلوراید به میزان ۰٫۷mg در رژیم غذایی گروه ها اضافه گردید. در پایان ۸ هفته و پس از انجام آزمایشات، نتایج تست های بیومکانیک استخوان های فمور و مهره های کمری میان گروه های مختلف مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها: میزان سفتی استخوان فمور در گروه F+B نسبت به گروه های شاهد F و F+B+Ca+D افزایش معنی داری داشت. استحکام فمور در گروه های F+B و F+B+Ca+D نسبت به گروه شاهد نیز افزایش معنی داری را نشان داد. تغییر شکل تا نقطه حداکثر استحکام در پنجمین مهره کمری در همه گروه ها در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش داشته و در گروهF+B+Ca+D  نیز نسبت به گروه هایF ، F+B و F+Ca+D از افزایش معنی داری برخوردار بود (p<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد که اثر دو عنصر فلوراید و بورون بر روی سفتی و استحکام استخوان در مقایسه با کلسیم و ویتامین D بیشتر باشد.