مقاله تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون استرپ ساب تالار بر میزان درد، فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت بخش داخلی زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون استرپ ساب تالار بر میزان درد، فعالیت های روزانه و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به استئوآرتریت بخش داخلی زانو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زانو
مقاله استئوآرتریت
مقاله کفی
مقاله استرپ ساب تالار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: کامیاب مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی نسیم
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر کفی با گوه خارجی بر میزان درد، علائم آرتریت، فعالیت های روزانه، فعالیت های ورزشی-تفریحی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت بخش داخلی زانو با تاثیر کفی با گوه خارجی و استرپ ساب تالار بود.
روش بررسی: بیست و هفت بیمار با استئوآرتریت درجه ۱ یا ۲ بخش داخلی زانو بر اساس سیستم درجه بندی Kellgren و Lawrence با سنی بیش از ۴۰ سال در این مطالعه شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه کفی با گوه خارجی (n=14) کفی با گوه خارجی و استرپ ساب تالار (n=13)، قرار گرفتند. نسخه فارسی پرسشنامه Knee injury and osteoarthritis outcome score (KOOS) یکبار قبل از استفاده از کفی و ۴ هفته بعد از استفاده از کفی در منزل به مدت ۵ تا ۱۰ ساعت در روز توسط شرکت کنندگان مطالعه تکمیل گردید.
یافته ها: در مرحله اول و شروع تحقیق تفاوتی در میزان درد، علائم، فعالیت های روزمره، فعالیت های تفریحی-ورزشی و کیفیت زندگی بیماران در دو گروه وجود نداشت و دو گروه کاملا همگن بودند. بعد از ۴ هفته استفاده از کفی با گوه خارجی و کفی با گوه خارجی و استرپ ساب تالار بهبودی معناداری در ۵ شاخص پرسشنامه KOOS یافت شد. نتایج به دست آمده در گروه کفی با گوه خارجی و استرپ ساب تالار نسبت به گروه کفی با گوه خارجی، به جز شاخص درد اختلاف معناداری نشان داد.
نتیجه گیری: کفی با گوه خارجی می تواند سبب بهبودی علائم آرتریت در بیمارانی با استئوآرتریت خفیف بخش داخلی زانو گردد، گرچه تعامل استرپ ساب تالار با کفی با گوه خارجی می تواند انتخاب موثرتری در تجویز کفی در این دسته از بیماران باشد.