مقاله تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. intraradices روی بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در گیاه پزشکی از صفحه ۵۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر قارچ های میکوریز آربوسکولار Glomus mosseae و G. intraradices روی بیماریزایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Meloidogyne javanica
مقاله نماتد ریشه گرهی
مقاله Glomus intraradices
مقاله گوجه فرنگی
مقاله سلول غول آسا
مقاله Glomus mosseae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی تهرانی علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica یکی از بیمارگرهای مهم در بسیاری از محصولات کشاورزی به ویژه گوجه فرنگی می باشد. تشکیل سلول های غول آسا توسط نماتد یکی از تغییرات مهم سلولی در فرآیند ایجاد بیماری در گیاه می باشد. به منظور بررسی تاثیر قارچ های میکوریز روی بیماریزایی و تغییرات سلولی و بافتی ریشه گوجه فرنگی، از دو گونه قارچ میکوریز Glomus mosseae و G. intraradices استفاده شد. پس از تکثیر قارچ های مذکور روی شبدر سفید و شناسایی گونه نماتد و تکثیر آن روی رقم حساس گوجه فرنگی، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در شرایط گلخانه انجام شد. پس از طی ۹۰ روز، شاخص های رشد و نموی نماتد و تغییرات سلولی ریشه گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نتایج حاصل، نشان دهنده اثر مثبت قارچ های میکوریز در کاهش بیماریزایی و خسارت نماتد بود. مقایسه میانگین تعداد و اندازه سلول های غول آسای ریشه نشان دهنده اختلاف معنی دار آماری بین گیاهان آلوده به نماتد میکوریزی و گیاهان آلوده به نماتد غیرمیکوریزی بود. به عبارت دیگر قارچ های مذکور تعداد و اندازه سلول های غول آسا را کاهش دادند. این ‎کاهش به نوبه خود باعث کاهش رشد لاروها و تکامل آن ها گردیده بود. بنابراین قارچ های مورد بررسی می توانند به عنوان کاندیداهای مناسبی جهت استفاده در کنترل بیولوژیکی نماتد ریشه گرهی مورد توجه قرار گیرند.