مقاله تاثیر قارچ های میکوریزا – آربسکولار بر رشد رویشی گیاه شبدر برسیم تحت سطوح مختلف لجن فاضلاب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۱۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر قارچ های میکوریزا – آربسکولار بر رشد رویشی گیاه شبدر برسیم تحت سطوح مختلف لجن فاضلاب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ میکوریزا
مقاله لجن فاضلاب
مقاله شبدر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قنواتی نوید
جناب آقای / سرکار خانم: نادیان حبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: معزی عبدالامیر
جناب آقای / سرکار خانم: رجالی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریزا- آربسکولار بر رشد رویشی در گیاه شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum L.) تحت سطوح مختلف لجن فاضلاب، آزمایشی گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش ترکیبی از سه سطح قارچ میکوریزا Mi=Glomus intraradices)، Mm=Glomus mosseae و عدم تلقیحM0=) و چهار سطح لجن فاضلاب (۰=S0، ۲۵=S1، 50=S2 و 100= S3تن در هکتار) بودند. نتایج نشان داد که افزودن لجن فاضلاب وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، طول ریشه و وزن گره ها در گیاه شبدر را به صورت معنی داری افزایش داده ولی درصد کلنی سازی ریشه ها را به صورت معنی داری کاهش داده است. تلقیح ریشه گیاه شبدر با هر دو گونه قارچ میکوریزا آربسکولار نسبت به عدم تلقیح بر اکثر شاخص های رویشی گیاه مورد نظر تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.