مقاله تاثیر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسید روی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۴۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسید روی بر خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله های کربنی
مقاله نانوذرات اکسیدروی
مقاله بسته بندی
مقاله خرمای مضافتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری پری ناز
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی امید
جناب آقای / سرکار خانم: تاج‌ الدین بهجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خرما یکی از محصولات بسیار مهم ایران است که نقش مهمی در تغذیه مردم دارد. حدود ۳۵ درصد از میزان کل خرمای تولیدی کشور به دلایل مختلف از جمله بسته بندی نامناسب، غیر علمی و غیر بهداشتی به ضایعات تبدیل می گردد که با توجه به ارزش اقتصادی این محصول، همچنین اهمیت نانوتکنولوژی در افزایش کارایی بسته بندی در نگهداری موادغذایی، اثر فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی بر روی خواص حسی و آلودگی میکروبی خرمای مضافتی بررسی شد.
مواد و روش ها: خرمای مضافتی از بازار تهران خریداری گردید و در بسته های پلی اتیلنی خالص (نمونه شاهد،w ) و فیلم های حاوی نانولوله های کربنی و نانو ذرات اکسیدروی (CZ)، در سه سطح (۲، ۱ و ۰٫۱ درصد) بسته بندی و در فواصل زمانی ۹۰ روزه مورد آزمون واقع شد. نتایج با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: مشخص شد که بار میکروبی، در صورت استفاده از فیلم های کامپوزیتی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی، به طور معنی داری کاهش می یابد، در واقع تعداد باکتری های لاکتیکی در نمونه حاوی نانولوله کربنی و نانو ذرات اکسید روی در سطح ۲ درصد ۰٫۸۳ سیکل لگاریتمی کاهش نشان داد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد، در صورت استفاده از فیلم فوق می توان مدت ماندگاری خرمای مضافتی را بدون اثر نامطلوب بر روی ویژگی های حسی افزایش داد. در این پژوهش، بهترین نتیجه مربوط به فیلم های ترکیبی نانولوله کربنی و نانوذرات اکسیدروی با ۲ درصد اکسیدروی (CZ1) می باشد.