مقاله تاثیر فوری بریس ابداکشن ران بر تحرک و تعادل عملکردی بیماران تعویض کامل مفصل ران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توانبخشی نوین از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر فوری بریس ابداکشن ران بر تحرک و تعادل عملکردی بیماران تعویض کامل مفصل ران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعویض کامل مفصل ران
مقاله تعادل عملکردی
مقاله تحرک عملکردی
مقاله بریس ابداکشن ران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: فرهمند بهشید
جناب آقای / سرکار خانم: شفقی تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه جراحی تعویض کامل مفصل ران به طور گسترده ای در سراسر دنیا انجام می شود. علی رغم تاثیر بریس ها در کنترل عوارض گوناگون پس ازجراحی تعویض مفصل ران، مطالعات بسیار محدودی در این زمینه انجام گرفته اند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فوری بریس ابداکشن ران بر تحرک و تعادل عملکردی بیماران تعویض کامل مفصل ران، بود.
روش بررسی: ۸ مرد و ۹ زن با تعویض کامل مفصل ران در مطالعه شرکت کردند. تحرک و تعادل عملکردی افراد شرکت کننده دردو وضعیت با و بدون بریس ابداکشن ران با استفاده از سه آزمون زمان بلند شدن و راه رفتن ( Go: TUG& Timed Up)، فانکشنال ریچ (Functional Reach: FR) و آزمون تعادلی برگ (Berg Balance Scale) اندازه گیری شد و مقایسه گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که افراد در وضعیت پوشیدن بریس ابداکشن ران در هر سه آزمون TUG، FR و آزمون تعادلی برگ به میزان چشمگیری نمرات بالاتری نسبت به وضعیت بدون بریس داشتند (۰٫۰۵> P).
نتیجه گیری: بریس ابداکشن ران می تواند تحرک و تعادل عملکردی در افراد با تعویض کامل مفصل ران را افزایش دهد.