مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر فن آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش
مقاله هوش تجاری
مقاله رقبا
مقاله بازار
مقاله تسهیم اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری محمداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اله وردی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: باغبانی آرانی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سپیانی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت های رقیب در امر تدوین استراتژی ها؛ نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی های اثربخش تر و موفقیت آمیزتر تدوین و اجرا کند، بیشتر است. بنابراین ردیابی و درک رقبا و واکنش به آنها به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح و لازم است که شرکت ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند (دیوید، ۱۳۷۹). هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر هوش تجاری مدیران است که با اجرای پرسشنامه و نظرخواهی از جامعه آماری تحقیق که شامل کلیه مدیران بانک های ملی شهر تبریز (۸۷ نفر) تحقق یافت و به دلیل محدودیت تعداد بانک های مورد بررسی کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار اندازه گیری ۰٫۸۷ برآورد گردید و بر اساس نتایج داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تاثیر و نقش فن آوری اطلاعات بر شناخت مدیران از رقبا، شناخت بازار و تسهیل تبادل اطلاعات در بین کارکنان با ۹۵ درصد اطمینان به اثبات رسید.