مقاله تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بازاریابی نوین از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری
مقاله زیرساخت
مقاله زنجیره ارزش
مقاله قابلیت عملیاتی
مقاله شرکت صادراتی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صنایعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فیض پور محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نادری بنی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیشرفت های سریع و روز افزون در حوزه فناوری اطلاعات و نقش آنها در کمک به بهبود عملکرد شرکت ها باعث وابستگی روزافزون آنها به فناوری گردیده، در حالی که درداخل کشور، پژوهش های اندکی در این زمینه انجام شده است. از آنجا که این فناوری ابتدا در سطح زنجیره ارزش شرکت ها پیاده شده و ازآن طریق برعملکرد تاثیر می گذارد، لذا ضرورت انجام تحقیق در این زمینه بیشتر احساس می شود. هدف اصلی این پژوهش نیز، بررسی اثرات زیرساخت فرایندی IT بر قابلیت عملیاتی فرایندهای زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی کشوری است. بر این اساس، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را آن دسته از شرکت های تولیدی نمونه صادراتی کشوری فعال در بخش صنعت تشکیل می‏دهند که در هفت سال گذشته (۸۹-۱۳۸۳) حداقل یک بار موفق به کسب این عنوان شده باشند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بکارگیری فناوری اطلاعات در زنجیره ارزش شرکت ها، قادر است سرعت و دقت انجام فرایندهای زنجیره ارزش را بطور مستقیم و هزینه انجام فرایندها را بطور غیرمستقیم بهبود بخشیده و از این طریق، قابلیت عملیاتی شرکت ها را افزایش دهد.