مقاله تاثیر فقه اسلامی بر خمسه نظامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر فقه اسلامی بر خمسه نظامی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرن ششم
مقاله شعر دینی
مقاله خمسه نظامی
مقاله اصطلاحات فقهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ احمدی سیداسعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قرن ششم هجری، از قرون پربار شعر و ادب پارسی است و شیوه ای از سخنوری در این دوره پیدا آمد که آن را شعر متعهد یا شعر دینی هم گفته اند. از استادان و داستان سرایان برجسته این دوره، نظامی گنجوی است که شیوه وی توسط شاعران دوره های بعد پیروی شد. شعر نظامی شعری فنی است که توان علمی شاعر، آن را به دانش های گوناگون آراسته است. از جمله دانش های اسلامی که در شعر نظامی بازتابی گسترده داشته است، فقه اسلامی است. وی با هنرمندی و توانی کم نظیر از مسائل فقهی در ساختن ترکیبات گوناگون و فراهم آوردن آرایه های ادبی و آفریدن تصاویر بدیع بهره برده و گاه موضوعات فقه اسلامی را نیز با آداب و رسوم اقوام کهن پیوند داده است. این مقاله بر آن است تا گوشه ای از این تاثیرات را بر پایه موضوعات مندرج در فقه اسلامی تبیین نماید.