مقاله تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه زنان ۵۰-۷۰ ساله مبتلا به اختلال حافظه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر فعالیت بدنی بر حافظه زنان ۵۰-۷۰ ساله مبتلا به اختلال حافظه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال حافظه
مقاله الزایمر
مقاله سطح کارکرد حافظه
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: خلجی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزیان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری پونه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: جهان در حال پیر شدن است. افزایش طول عمر و در نتیجه تعداد سالمندان، باعث بروز نگرانی در خصوص مشکلات پیش رو و اجتناب ناپذیر خاص این دوران می گردد از هر ۱۰ نفر بالای ۶۵ سال انتظار می رود یک نفر مبتلا به بیماری الزایمر باشد و این نسبت در افراد بالای ۸۵ سال به ۴ نفر از ۱۰ نفر افزایش می یابد. الزایمر بیماری پیشرونده است که در صورت عدم مداخله به مراحل پیشرفته تر میرسد. برخی روش ها نشان داده اند که میتوانند در پیشگیری و کند کردن سیر بیماری موثر باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر سطح کارکرد حافظه زنان ۷۰-۵۰ سال مبتلا به اختلال حافظه است.
روش بررسی: این تحقیق نیمه تجربی است و با ۱۶ آزمودنی زن آزمودنی زن (میانگین سن ۶۱٫۱±۶٫۵=MCI 0.5 (آسیب شناختی خفیف)، بی سواد و بدون فعالیت منظم بدنی و ذهنی اجرا گردید. توزیع افراد در گروه های تمرین (فعالیت بدنی) و کنترل (بی تمرینی) به روش تصادفی صورت گرفت (تعداد نفرات هر گروه=هشت نفر). طول دوره مداخله به مدت سه ماه، سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه برگزار شد. آزمون سطح کارکرد مغز (CDR) و روش تجزیه و تحلیل آنکوا، تعقیبی بونفرونی و آزمون تی زوجی استفاده گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد روش مداخله ای فعالیت بدنی در افزایش سطح حافظه زنان ۷۰-۵۰ سال با اختلال حافظه، تاثیر معناداری در سطح معناداری ۰٫۰۵ داشته است و تاثیر پذیرترین خرده مقیاس، خرده مقیاس حافظه بوده است.
نتیجه گیری: اجرای برنامه های بدنی بر حافظه بیماران با آسیب شناختی کم، تاثیر دارد.