مقاله تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج. ا. ایران و ارائه راهبرد (با تاکید بر ایفای نقش سرمایه اجتماعی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد دفاعی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی ج. ا. ایران و ارائه راهبرد (با تاکید بر ایفای نقش سرمایه اجتماعی)
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضای مجازی
مقاله فرصت
مقاله تهدید
مقاله جنگ نرم
مقاله امنیت ملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضای مجازی، مانند شمشیری دو لبه، از یک سو ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و امنیتی ملت ها را با تهدید متوجه ساخته و از سویی دیگر، فرصت های ارزشمندی را برای معرفی قابلیت های جوامع فراهم ساخته است. با این فرض و گمان، مقاله حاضر در پی شناخت تاثیر فضای مجازی بر امنیت ملی کشور است و با بررسی ابعاد اثرگذاری این فضا، یافته های تحقیق در قالب پرسشنامه در معرض قضاوت و ارزیابی بیست نفر از کارشناسان این حوزه قرار گرفت که ضمن تایید گویه های تاثیرگذار، داده های آن با روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر این اساس، آسیب پذیری امنیت ملی کشور در برابر کارکرد سیاسی فضای مجازی در اولویت نخست تهدید قرار گرفت. در ادامه نیز، راهکارها و راهبردهای مواجهه فعال مورد پرسش واقع شد که در میان راهبردهای ارائه شده، تاسیس مرکز سیاستگذاری به منظور مدیریت یکپارچه، بهره گیری از ظرفیت های جامعه و تقویت سرمایه اجتماعی در صدر راهبردهای منتخب قرار گرفت.