مقاله تاثیر فشار اکسیژن بر ساختار، هدایت الکتریکی و نفوذپذیری اکسیژن لایه های نازک Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ ساخته شده با لایه نشانی لیزر پالسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش فیزیک ایران از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر فشار اکسیژن بر ساختار، هدایت الکتریکی و نفوذپذیری اکسیژن لایه های نازک Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ ساخته شده با لایه نشانی لیزر پالسی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیل سوختی اکسید جامد
مقاله کاتد
مقاله لایه نازک
مقاله لایه نشانی لیزر پالسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: سلامتی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، لایه های نازکBa0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) روی زیر لایه (۱۰۰) (STO) SrTiO3 به روش لایه نشانی لیزر پالسی (PLD) در فشارهای مختلف اکسیژن لایه نشانی شد. برای تهیه لایه های نازک، از نانوذرات پودر BSCF که با روش سل-ژل با هدف کاربرد در ساخت کاتد پیل سوختی اکسید جامد تهیه شدند، استفاده شد. ساختار بلوری نمونه ها توسط پراش پرتو X، ((XRD مطالعه شد. نتایج XRD نشاندهنده ساختار مکعبی برای نمونه حجمی و لایه های نازک بود. مورفولوژی سطح لایه ها توسط میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بررسی شد که بیانگر افزایش زبری سطح (RMS) نمونه ها با افزایش فشار اکسیژن بود. اندازه گیری مقاومت الکتریکی به روش چهار نقطه ای برای نمونه حجمی و لایه های نازک، به ترتیب از دمای اتاق تا دمای ۶۰۰oC و ۸۰۰oC در هوا انجام شد. با افزایش دما تا ۴۰۰oC، افت شدید مقاومت نسبت به مقدار اولیه مشاهده شد که توسط مدل جهش پلارون های کوچک قابل توجیه می باشد. انرژی فعالسازی جهش پلارونی از طریق معادله آرنیو س محاسبه شد. همچنین ضریب تبادل سطحی (Kchem) لایه نازک BSCF به روش واهلش رسانندگی الکتریکی در چهار دمای مختلف اندازه گیری شد. نتایج حاصل وجود یک رابطه خطی بین Kchem و معکوس دمای مطلق را پیشنهاد می دهد.