مقاله تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۴۹ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر فرایند خصوصی سازی بر شاخص های بهره وری شرکت های واگذار شده
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله بهره وری سرمایه
مقاله بهره وری نیروی کار
مقاله ارزش افزوده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عربی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق بررسی بهره وری شرکت های واگذار شده در فرایند خصوصی سازی است. بهره وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار است. داده های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل ۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی (۱۳۸۹-۱۳۸۲) به روش تلفیق کل داده ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار در شرکت های مورد مطالعه پس از واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی ارتقا یافته است، همچنین درصد سهام شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی با بهره وری سرمایه و بهره وری نیروی کار رابطه مثبت معناداری داشته است.