مقاله تاثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۳۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر فرایند حل و فصل دعاوی قضایی بررشد اقتصادی کشورهای گروه D8
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محیط کسب و کار
مقاله رشد اقتصادی
مقاله سهولت اجرای قراردادها
مقاله نظام قضایی
مقاله داده های ترکیبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: میدری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بهبود محیط کسب و کار به عنوان روشی موثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی و اشتغالزایی مطرح است. یکی از مولفه های مهم محیط کسب و کار نظام قضایی است و در این راستا، ضرورت مطالعه نقش نظام قضایی بر رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم محیط کسب و کار نیز برجسته می گردد. در این مطالعه تلاش می شود رابطه نظام قضایی و رشد اقتصادی برای کشورهای D8 طی سال های (۲۰۰۹-۲۰۰۴) به روش داده های ترکیبی بررسی و مورد ارزیابی قراردهد. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که افزایش زمان، مراحل اداری و هزینه موجود در دادگاه ها باعث کاهش در رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی می شود، به طوری که به ازای یک درصد افزایش ناکارامدی در دستگاه قضایی رشد اقتصادی به اندازه ۱٫۹۵ درصد کاهش می یابد، همچنین با اضافه نمودن شاخص کیفیت نهادی به مدل اثر منفی عامل زمان بر رشد اقتصادی تایید می گردد.