مقاله تاثیر غلظت های مختلف یون نیترات بر میزان رشد و بازماندگی نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellsris) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر غلظت های مختلف یون نیترات بر میزان رشد و بازماندگی نوزاد دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellsris)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلقک ماهی کاذب
مقاله نیترات
مقاله رشد
مقاله Amphiprion ocellsris

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهنازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر غلظت های مختلف یون نیترات بر میزان رشد نوزادان دلقک ماهی کاذب (Amphiprion ocellsris) به منظور تعیین غلظت مناسب آن در تولید بچه ماهیان مذکور (با صرف زمان و هزینه کم تر در کارگاه های پرورش ماهیان زینتی) و کسب اطلاعات بیش تر برای مدیرت حفظ و بهره برداری بهتر ذخایر این ماهیان (در زیستگاه طبیعی) بررسی شد. در این بررسی تعداد ۱۵۰ عدد نوزاد دلقک ماهی کاذب (با میانگین وزن ۱٫۴ میلی گرم و طول ۲ میلی متر) به مدت سه ماه در ۱۵ مخزن ۲۵ لیتری با غلظت های مختلف یون نیترات (۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر) نگهداری و تغییرات طول کل و وزن آن ها به طور هفتگی اندازه گیری شد. شوری آب مخازن ۲۰ میلی گرم در لیتر، دما ۲۵ درجه سانتی گراد، pH 8.4 و طول دوره روشنایی ۱۴ ساعت در شبانه روز بوده و برای تهیه غلظت های مختلف یون نیترات از انحلال نمک نیترات سدیم در آب استفاده شد. بچه ماهیان با تخم پوسته زدایی شده آرتمیا تغذیه شده و تعویض آب مخازن به طور روزانه (به میزان ۱۰ درصد آب مخازن) انجام گردید. نتایج این بررسی نشان داد که سرعت رشد ماهیان (طول کل و وزن) با افزایش غلظت یون نیترات آب نسبت عکس داشته و کاهش داشت. بچه ماهیان در غلظت های ۵ و ۱۰ میلی گرم در لیتر نیترات رشد مناسبی داشته (۴۰۰ و ۳۰۰ درصد)، ولی رشد آن ها در غلظت های ۲۰، ۴۰ و ۸۰ میلی گرم در لیتر نیترات کاهش چشمگیری داشت (صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد). تمامی بچه ماهیان تیمار شده با غلظت ۸۰ میلی گرم در لیتر یون نیترات، پس از ۲۸ روز تلف شدند.