مقاله تاثیر عوامل محیطی واجتماعی براحساس امنیت شهری (مورد مطالعه: محلات منتخب شهر یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری) از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر عوامل محیطی واجتماعی براحساس امنیت شهری (مورد مطالعه: محلات منتخب شهر یزد)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله احساس امنیت
مقاله عوامل محیطی
مقاله محله
مقاله تعاملات اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشارکهن جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رحیقی یزدی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل متعدد ومتنوعی دربرقراری نظم وامنیت اجتماعی تاثیرگذار هستند. ازآن جمله می توان به عوامل محیطی و اجتماعی اشاره کرد. اهمیت این عوامل از آنجایی است که بپذیریم که عوامل ناامنی در بستر مکان رخ می دهند و توجه به این نکته که رفتار انسان درفضا و مکان های مختلف،متفاوت بوده ودربسیاری مواردفضا محرک انسان دربروز رفتار مجرمانه می باشد،امری ضروری است.
این تحقیق از نوع پیمایشی است که طی آن از طریق پرسشنامه با روش خوشه ای، ۲۱۴ نفر در دو محله امیرآباد و صفائیه مصاحبه شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب رگرسیون و پیرسون استفاده شده است.
بر اساس یافته های تحقیق، متغیر های فضای فیزیکی، قلمروگرایی، نظارت اجتماعی و تعاملات اجتماعی بر روی احساس امنیت تاثیر دارند ولی میان میزان جرم با احساس امنیت رابطه ای به دست نیامد. همچنین متغیر های تصور مردم، دستیابی به امکانات و سخت کردن آماج جرم بر روی میزان جرم تاثیر دارند.
می توان گفت متغیر های فضای فیزیکی و کالبدی، قلمروگرایی و تعاملات اجتماعی عوامل مهمی برای بالا بردن احساس امنیت محسوب می شوند. توجه به فضاهای غیرقابل دفاع و ایجاد فضاهای سبز ومناسب برای گذران اوقات فراغت و در پی آن بالا بردن قلمروگرایی و تعاملات اجتماعی ساکنان که باعث نظارت غیررسمی و به دنبال آن نگهداری و مراقبت ساکنان از محله خود می شود،می تواند سیاست هایی موثر برای ارتقای احساس امنیت تلقی گردد. بر این اساس توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان شهری باید به مقولاتی همچون توسعه پایدار و عدالت در توزیع امکانات شهری جلب گردد.