مقاله تاثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم و فنون کشت های گلخانه ای از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر عنصر روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در کاهو و اسفناج در محیط آبکشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روی
مقاله نیترات ردوکتاز
مقاله انباشت نیترات
مقاله سبزی های برگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قشلاقی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خراسانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حق نیا غلامحسین
جناب آقای / سرکار خانم: کافی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سبزی های برگی به عنوان یکی از مهم ترین اجزای رژیم غذایی انسان، دارای بیشترین سهم استفاده از کودهای نیتروژن بوده و بیش از سایر فرآورده ها در معرض خطر انباشتگی نیترات قرار دارند. به منظور بررسی تاثیر تغذیه روی و زمان برداشت بر کاهش انباشت نیترات و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در دو گیاه کاهو و اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در محلول غذایی هوگلند و آرنون با دو سطح روی (۷ و ۵۰ میکروگرم در لیتر) و دو زمان برداشت (۲۹ و ۴۶ روز) انجام شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت روی، غلظت نیترات در اندام هوایی کاهو در هر دو زمان برداشت و غلظت نیترات در ریشه گیاه در زمان برداشت دوم کاهش یافت، در حالی که کاهش غلظت نیترات در ریشه و اندام هوایی اسفناج مشاهده نشد. در هر دو گیاه کاربرد مقدار زیاد روی سبب افزایش فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز گردید. نتایج هم چنین نشان داد که گذشت زمان موجب کاهش فعالیت آنزیم و افزایش انباشت نیترات در هر دو گیاه شد. نتایج این پژوهش نشان داد متابولیسم نیترات در گیاهان تحت تاثیر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز بوده و فعالیت این آنزیم نیز تحت تاثیر نوع گیاه، زمان برداشت و عناصر غذایی از جمله غلظت عنصر روی است.