مقاله تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطه سود – بازده غیرعادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطه سود – بازده غیرعادی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد اقتصاد کلان
مقاله عملکرد مثبت و قوی اقتصاد کلان
مقاله عمکرد منفی اقتصاد کلان
مقاله رابطه سود
مقاله بازده غیرعادی سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی سیدمصطفی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تاثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزه مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطه سود بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهه ۶۰ میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تاثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطه بین سود – بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی ۱۰۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطه مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.