مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ایجاد شده به روش پاشش شعله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L ایجاد شده به روش پاشش شعله ای
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاشش شعله ای
مقاله عملیات حرارتی و ریزساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدیوی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تاثیر عملیات حرارتی در دماهای مختلف برروی ریزساختار و خواص مکانیکی پوشش فولاد زنگ نزن ۳۱۶L، مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های پوشش داده شده، در سه دمای۸۰۰ ، ۹۵۰ و۱۱۵۰  درجه سانتی گراد تحت عملیات حرارتی، قرار گرفتند. بررسی های ساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی نمونه های پوشش داده شده، قبل و بعد از انجام عملیات حرارتی، انجام گرفت. تاثیر فازهای تشکیل شده در پوشش پاشش شعله ای بر خواص مکانیکی پوشش، قبل و بعد از انجام عملیات حرارتی، توسط آزمون چسبندگی و آزمون ریزسختی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، انجام عملیات حرارتی بر روی پوشش های ایجاد شده در دماهای۸۰۰  و ۹۵۰ درجه سانتی گراد باعث افزایش مقدار استحکام چسبندگی و ریزسختی پوشش می گردد. این مطلب نشان دهنده بهبود ریزساختار پوشش بعد از عملیات حرارتی در دماهای۸۰۰  و 950 درجه سانتی گراد، افزایش درصد فازهای بین فلزی و تشکیل پیوندهای متالورژیکی در پوشش می باشد. اما با افزایش دمای عملیات حرارتی به بیش تر از ۹۵۰ درجه سانتی گراد، منجر به افت شدید خواص مکانیکی در پوشش می گردد. افت شدید خواص مکانیکی در۱۱۵۰  درجه سانتی گراد ناشی از رشد دانه ها می باشد.