مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۳۱ AISI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی و ریز ساختار فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۳۱ AISI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۴۳۱ AISI
مقاله انرژی ضربه
مقاله استحکام کششی
مقاله عملیات آستنیته کردن دوبل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هداشهرضا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی علی
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: نقیان علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فولادهای زنگ نزن مارتنزیتی بدلیل خواص مکانیکی عالی و خواص خوردگی متوسط، کاربردهای زیادی در ژنراتورهای بخار و صنایع غذایی (مانند mixer blade) دارند. درتحقیق حاضر برای بررسی ریزساختار، از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و برای بررسی خواص مکانیکی از آزمون های ضربه، کشش و سختی استفاده شد. همچنین تاثیر دمای عملیات آستنیته کردن (۱۰۳۰oC، ۹۷۰oC)، زمان تمپر و دمای تمپر بر روی ریز ساختار و خواص مکانیکی فولاد مذکور مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه برای دستیابی به بالاترین انرژی ضربه و استحکام به طور همزمان عملیات آستنیته کردن دوبل (آستنیته کردن در دمای ۱۰۳۰oC، کوئنچ در روغن، عملیات تمپر در دمای ۲۰۰oC، آستنیته کردن مجدد در دمای ۹۷۰oC، کوئنچ در روغن، عملیات تمپر در دمای ۶۵۰oC) بررسی گردید. نتایج نشان داد با افزایش دمای آستنیته از ۹۷۰oC به ۱۰۳۰oC انرژی ضربه افزایش و سختی و استحکام کششی تغییر چندانی نمی کند. همچنین در عملیات آستنیته کردن دوبل بالاترین خواص انرژی ضربه و استحکام کششی و سختی به دست می آید. دلیل این مساله در ارتباط با آن است که در عملیات آستنیته اول که در دمای بالا انجام می شود کاربیدها در زمینه (آستنیت) حل می شوند. عملیات تمپر در دمای پایین (۲۰۰oC) منجر به رسوب کاربیدهایی می شود که در عملیات آستنیته دوم که در دمای پایین تر انجام می شود مانع رشد دانه های آستنیت شده و بنابراین یک ساختار ریز دانه از آستنیت ایجاد می گردد. و بنابراین ترکیب بهینه ای ازاستحکام و انرژی ضربه بدست می آید. همچنین پدیده سختی ثانویه در فولاد مذکور در محدوده دمایی ۳۵۰oC-420oC مشاهده شد.