مقاله تاثیر عملیات حرارتی بر تحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل – ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر عملیات حرارتی بر تحولات فازی، تغییرات مورفولوژیکی و اندازه نانوپودرهای زیرکونیایی سنتز شده با روش سل – ژل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوپودرهای زیرکونیایی
مقاله فرایند سل – ژل
مقاله عملیات حرارتی
مقاله مساحت سطح ویژه
مقاله اندازه و مورفولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شاه میری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طلائیان فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، نانوپودرهای زیرکونیایی با استفاده از هیدروکسید استات زیرکونیوم در یک فرآیند سل – ژل سنتز گردیده و در دماهای مختلف عملیات حرارتی شده اند. نانوپودرهای حاصله با استفاده از تحلیلگرهای طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، آنالیزهای توزین حرارتی و حرارتی افتراقی (TG/DTA)، پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی ((SEM مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که این فرایند منجر به تشکیل فاز زیرکونیای تتراگونال با درجه تبلوری بالا در دمای ۸۰۰ oC شده و سپس درگستره دمایی ۸۰۰-۱۲۰۰ oC ساختار به فاز زیرکونیای منوکلینیک تبدیل شده است. نتایج بدست آمده از تحلیلگر تعیین مساحت سطح ویژه (SBET) هم نشان می دهد که با افزایش دمای عملیات حرارتی، مساحت سطح نانوپودرها کاهش و در نتیجه اندازه متوسط ذرات افزایش می یابد. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی روبشی هم نشان دهنده آن بود که مورفولوژی نانوپودرهای زیرکونیایی بر اساس دماهای عملیات حرارتی تغییر می کند.