مقاله تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد بیمه های زندگی در کشورهای در حال توسعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۹۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد بیمه های زندگی در کشورهای در حال توسعه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان جهانی تجارت
مقاله بیمه زندگی
مقاله نفوذ بیمه زندگی
مقاله سرانه حق بیمه زندگی
مقاله کشورهای در حال توسعه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دقیقی اصلی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظهری موسوی سعیده سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عضویت در سازمان جهانی تجارت عالی ترین سطح تعامل با اقتصاد جهانی است که پیامدهای گوناگونی بر بخش های مختلف اقتصادی کشور دارد. در این پژوهش، تاثیر عضویت در سازمان جهانی تجارت را به عنوان یک متغیر مجازی بر دو شاخص مهم بیمه زندگی (نفوذ بیمه زندگی و سرانه حق بیمه زندگی) در کشور های در حال توسعه مورد بررسی قرار داده ایم. کشورهای منتخب، در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان جهانی تجارت درآمده اند و در دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۷ به روش داده های تابلویی آنها را مورد بررسی قرار داده اند. هدف این پژوهش بررسی اثرات عضویت در سازمان جهانی تجارت بر عملکرد صنعت بیمه زندگی در کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت بوده است. نتایج نشان می دهد که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاثیر مثبت و معنادار بر دو شاخص بیمه زندگی در کشورهای مورد بررسی داشته است. بر اساس این نتایج می توان امیدوار بود که ایران نیز در صورت عضویت در سازمان جهانی تجارت و در نتیجه آزادسازی تجاری و رقابت شدید جهانی می تواند با استفاده از تجربیات کشورهای در حال توسعه در آماده سازی زیرساخت ها و مهیا کردن الزامات اقتصادی و قانونی و سیاسی، شاهد اثرات مثبت الحاق باشد.