مقاله تاثیر عصاره گیاه شنگ بر خواص حسی، ماندگاری و میزان ویسکوزیته ماست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در داروهای گیاهی از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره گیاه شنگ بر خواص حسی، ماندگاری و میزان ویسکوزیته ماست
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره
مقاله شنگ
مقاله ماست
مقاله گیاهان دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی زاده دهکردی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: شاکریان امیر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی نافچی عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: عصاره های گیاهی که حاوی ترکیبات طبیعی می باشند به دلیل خواص دارویی، طعم و عطردهندگی و هم چنین به تاخیر انداختن فساد، در صنایع غذایی از اهمیت زیادی برخوردارند و به عنوان چاشنی، طعم دهنده، نگهدارنده و آنتی اکسیدان استفاده گسترده دارند.
روش تحقیق: در تحقیق حاضر عصاره شنگ به شیر آماده شده جهت تهیه ماست در غلظت های مختلف ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ قسمت در میلیون قبل از مرحله استارترزنی و بسته بندی اضافه شد و ماست تولید شده در مدت ۲۱ روز و در فاصله های زمانی مشخص مورد ارزیابی فیزیکی، شیمیایی، حسی و رئولوژی قرارگرفت.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد که افزودن عصاره شنگ (Tragopogon graminifolius DC.) روی خواص شیمیایی ماست تاثیرگذار بوده و باعث کنترل افزایش اسیدیته و کنترل کاهش pH ماست می شود و سبب افزایش ماندگاری ماست گردیده و ظرفیت نگهداری آب (WHC) را افزایش و میزان آب اندازی ماست را کاهش می دهد. هم چنین تیمارهای مورد بررسی تاثیر منفی و نامطلوبی بر خصوصیات رئولوژیکی ماست های تولیدی از جمله ویسکوزیته نداشتند.
توصیه کاربردی/ صنعتی: با توجه به نتایج به دست آمده افزودن غلظت ۱۵۰۰ قسمت در میلیون عصاره گیاه شنگ مطلوب ترین بازده را از نظر روند تغییرات pH، اسیدیته،WHC ، میزان آب اندازی و ویسکوزیته داشت هم چنین افزودن غلظت ۱۰۰۰ قسمت در میلیون عصاره گیاه شنگ مطلوب ترین بازده را از نظر ارزیابی حسی دارا بود.