مقاله تاثیر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر فرآیند التیام زخم پوستی موش سوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در ارمغان دانش از صفحه ۱۹۴ تا ۲۰۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر فرآیند التیام زخم پوستی موش سوری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکروفولاریا استریاتا
مقاله التیام
مقاله زخم
مقاله عصاره
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسینی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرتی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه اسکروفولاریا استریاتا، به صورت سنتی در التیام زخم مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر فرآیند التیام زخم پوستی موش سوری بود.
روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی ۳۵ سر موش سوری نر نژاد NMRI با وزن ۳۰-۲۵ گرم در قالب ۵ گروه مساوی انجام شد. دو زخم مدور به وسیله پانچ ۶ میلی متری در ناحیه پشت موش ها ایجاد شد و به مدت ۳ هفته در قفس های مجزا تحت درمان قرار گرفتند. گروه اول شاهد و گروه های بعدی به ترتیب با پماد فنی توئین ۱ درصد، عصاره الکلی، هیدرو الکلی و آبی ۱۰ درصد به مدت ۲۱ روز و روزانه دوبار تیمار شدند. از زخم ها روزانه به وسیله دوربین دیجیتال عکس برداری شد و مساحت آن با نرم افزار Image J محاسبه شد. داده ها با آزمون کروسکال والیس و من ویتنی آنالیز شدند.
یافته ها: متوسط زمان ترمیم زخم در گروه های شاهد، فنی توئین و عصاره های الکلی، آبی و هیدروالکلی به ترتیب، ۳٫۱±۹٫۱، ۱٫۹±۶٫۶، ۱٫۷±۶٫۵، ۱٫۸±۶٫۷ و ۰٫۹±۶٫۱ روز بود. هم چنین اندازه اسکار باقی مانده در این گروه ها به ترتیب، ۱٫۸۳±۹٫۰۸، ۱٫۲۰±۵٫۸۴، ۰٫۶۲±۳٫۷، ۰٫۷۴±۳٫۵ و ۰٫۷۹±۲٫۸۱ میلی متر مربع بود که متوسط زمان التیام زخم و اندازه اسکار باقی مانده در گروه های تیمار با گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند (p<0.05).
نتیجه گیری: عصاره گیاه اسکروفولاریا استریاتا موجب کاهش زمان التیام زخم باز پوست موش سوری می شود و در بین سه نوع عصاره استخراج شده از این گیاه، عصاره هیدروالکلی بهترین نتیجه را نشان داد.