مقاله تاثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و فرایند اسپرماتوژنز نر در موش کوچک آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کرفس کوهی
مقاله موش کوچک آزمایشگاهی
مقاله اسپرماتوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرسی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف گیاهان دارویی، در درمان بیماری ها قدمت چند هزار ساله دارد و اثرات درمانی آنها به اثبات رسیده است. کرفس کوهی با نام علمیApium graveolens  از تیره Umbeliferae گیاهی دوساله و روز بلند است. این گیاه حاوی فیتو استروژن بوده و اثرات زیادی در سیستم تولیدمثلی دارد. در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر تغییرات بافتی بیضه و اسپرماتوژنز در موش های نر کوچک آزمایشگاهی گونه Balb/C بررسی شد. ابتدا نمونه ها به صورت کاملا تصادفی در ۵ گروه ده تائی (سه گروه تیمار، گروه کنترل و دارونما) تقسیم و کلیه نمونه ها در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی در دوزهای مختلف (۱۵۰, ۱۰۰, ۵۰ mg/kg/2day) تهیه و به روش درون صفاقی به مدت ۲۰ روز (یک روز در میان) به گروه های تیمار تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه Placebo استفاده گردید. مهمترین پارامترهایی که مورد بررسی قرار گرفت تغییر در وزن بیضه و بافت شناسی اسپرماتوژنز در مقایسه با گروه های شاهد بود. داده ‌های جمع ‌آوری شده با استفاده از نرم‌ افزار SPSS و آزمون ‌های آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که وزن بیضه ها و تعداد اسپرماتسیت های اولیه در دوزهای ۱۵۰mg/kg و ۱۰۰ کاهش معنی دار یافته است در حالی که گروه دریافت کننده دوز ۵۰mg/kg تغییری نسبت به گروه کنترل نشان نمی دهد. یافته های این مطالعه نشان دهنده تاثیر منفی عصاره کرفس کوهی بصورت وابسته به دوز در فرایند اسپرماتوژنز و پتانسیل تولیدمثلی در موش های نر می باشد.