مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون های جنسی موش صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه بر هورمون های جنسی موش صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه گزنه
مقاله هورمون های جنسی
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مریم
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی جشنی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کارگرجهرمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی صفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه استفاده از فراورده های گیاهی به عنوان جانشین یا مکمل داروهای سنتزی ضد بارداری مطرح می باشد. گزارش هایی علمی در خصوص اثرات ضد استروژنی گزنه که سبب عقیمی در پستانداران می شود وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی ریشه گزنه روی هورمون های گنادوتروپین و آندروژن در خون موش های صحرایی نر بالغ انجام گرفت.
روش کار: ۸۰ سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به هشت گروه ده تایی تقسیم شدند. برای تعیین دوز کشنده، عصاره گزنه، به سه گروه از موش ها مقادیر ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۳ روز عصاره گزنه به صورت درون صفاقی تزریق شد. پس از تعیین دوز کشنده، از مابقی پنج گروه، یک گروه به عنوان گروه کنترل، یک گروه به عنوان گروه شاهد (شم) و سه گروه دیگر به عنوان گروه های تجربی یک تا سه در نظر گرفته شدند و روزانه به ترتیب ۷۵، ۱۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن، عصاره گزنه به مدت بیست روز به صورت درون صفاقی به آن ها تزریق شد. در روز بیست و یکم، خون گیری انجام و میزان هورمون لوتئینی (LH)، هورمون تحریک کننده فولیکولی (FSH) و تستوسترون سرم تعیین شد. سپس داده های بدست آمده تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین سطح پلاسمایی هورمون لوتئینی در گروه تجربی ۳ در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشته است (p£۰٫۰۵) همچنین سطح تستوسترون در هر سه گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش پیدا کرده است. در حالی که سطح هورمون محرک فولیکولی در گروه های تجربی ۲ و ۳ کاهش و در گروه تجربی ۱ افزایش یافته است. اما هیچ کدام معنادار نبودند.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه گزنه با دوز ۳۰۰ میلی گرم بر حسب هر کیلوگرم وزن بدن، سبب افزایش قابل توجه سطح پلاسمایی هورمون لوتئینی می شود.