مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه بر غلظت سرمی هورمون های جنسی در رت های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۷۰ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی دانه رازیانه بر غلظت سرمی هورمون های جنسی در رت های ماده نژاد ویستار مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازیانه
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله موش صحرایی
مقاله تستوسترون
مقاله هورمون محرکه فولیکولی
مقاله هورمون زرده ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرم پور پریا
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنیا مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: میرابوالقاسمی غدیره
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه رازیانه دارای اثرات استروژنیک، ضد التهاب و آنتی اکسیدان بوده و به طور سنتی برای درمان زنان نابارور به کار می رود. سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین اختلال اندوکرین در زنان می باشد که ۵ تا ۱۰ درصد آنها را در سنین باروری مبتلا می کند. مطالعه حاضر به بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی رازیانه بر سندرم تخمدان پلی کیستیک القا شده در موش های صحرایی (رت) ماده نژاد ویستار پرداخته است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، به تعداد ۳۰ سر رت ماده با میانگین وزنی  200±۲۰گرم، مقدار ۲ میلی لیتر استرادیول والرات (EV) به صورت زیر جلدی تزریق شد و ۶ سر نیز به عنوان کنترل سالم در نظر گرفته شدند. پس از ۶۰ روز رت ها به گروه های کنترل، شاهد و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی تزریق درون صفاقی عصاره رازیانه را در دوزهای ۱۰۰۰ ،۲۵۰، ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت ۱۰ روز دریافت کردند. غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، هورمون محرک فولیکولی و هورمون زرده ای با روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت و مقادیر سرمی این هورمون ها بین گروه های درمانی با تست آنووا یک طرفه و در سطح معنی داری ۰٫۰۵ مقایسه شدند.
یافته ها: داده ها نشان دادند که عصاره رازیانه باعث افزایش غلظت سرمی هورمون محرک فولیکولی و کاهش هورمون زرده ای و تسترسترون در گروه های درمانی می شود به نحوی که هورمون محرک فولیکولی در دوزهای ۱۰۰۰ و ۵۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم و هورمون زرده ای و تسترسترون در دوز ۱۰۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی داری را با گروه های کنترل نشان دادند.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر مثبت افزایشی عصاره رازیانه بر غلظت سرمی هورمون محرک فولیکولی و کاهش دادن هورمون زرده ای و تسترسترون در رت های مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک، این ترکیب احتمالا می تواند جهت درمان بیماران مبتلا در نظر گرفته شود.