مقاله تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون، پرولاکتین و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون، پرولاکتین و گنادوتروپین ها در موش های صحرایی ماده بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه خرفه
مقاله استروژن
مقاله پروژسترون
مقاله پرولاکتین
مقاله گنادوتروپین
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: پایه دار آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: گیاه خرفه اثرات مثبتی در کاهش کلسترول تام دارد و دارای تاثیرات مختلفی بر روی سیستم عصبی است؛ بنابراین ممکن است بر محور هیپوفیز-گناد تاثیرگذار باشد. در مطالعه حاضر، تاثیرات احتمالی عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر هورمون های گنادوتروپین، استرادیول، پروژسترون و پرولاکتین مورد ارزیابی قرار گرفته است.
روش بررسی: در این پژوهش تجربی ۴۰ سر موش صحرایی ماده بالغ و باکره از نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲±۱۸۹ گرم در ۵ گروه ۸ تایی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه کنترل بدون تیمار دارویی، گروه شاهد که روزانه ۰٫۲ میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال دریافت نمود و گروه های تجربی ۱ تا ۳ به ترتیب، مقادیر ۲۰۰، ۴۰۰ و ۸۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، عصاره هیدروالکلی گیاه خرفه به صورت خوراکی به مدت ۲۱ روز دریافت کردند. در پایان روز ۲۱ از همه گروه ها خونگیری شد و میزان هورمون ها اندازه گیری گردید. داده ها با کمک آزمون تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که میزان هورمون استرادیول در گروه تجربی ۳ و وزن بدن در گروه تجربی ۲، کاهش معنی داری ((P<0.05 را نسبت به گروه شاهد و کنترل دارد. اختلاف معنی داری در میزان هورمون های گنادوتروپین (FSH, LH)، پروژسترون و پرولاکتین مشاهده نشد (۰٫۰۵<.(P
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر وابسته به دوز عصاره گیاه خرفه در کاهش وزن بدن در مدت ۲۱ روز است. همچنین این گیاه با دارا بودن ترکیبات آنتی استروژنیک و آنتی آروماتازی، غلظت استرادیول را در دوز حداکثر کاهش می دهد؛ بنابراین مصرف طولانی مدت آن می تواند باعث اختلالات هورمونی و کاهش قدرت باروری گردد.