مقاله تاثیر عصاره سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سم دیازینون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۸۹ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سم دیازینون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیازینون
مقاله سیلی مارین
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله سیستم ایمنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی کمال
جناب آقای / سرکار خانم: متین فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: میرواقفی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی مهر بابک
جناب آقای / سرکار خانم: بنایی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه، ورود سموم کشاورزی به آب سطحی یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی است که می تواند حیات آبزیان را به خطر اندازد. تاثیر این آلاینده ها بر سیستم ایمنی ماهی ها موجب تضعیف آن و افزایش حساسیت ماهی ها نسبت به پاتوژن ها گردیده است. دیازینون، یکی از مهمترین سموم ارگانوفسفره است که در بسیاری از مناطق کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد و در آب های سطحی ایران نیز یافت می شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سم دیازینون بر سیستم ایمنی ماهی ها و استفاده از عصاره گیاه خار مریم، سیلی مارین در کاهش اثر سوء این سم بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان است. کاهش سطح پراکسیداز پلاسما، IgM، کمپلمان تام، لیزوزیم در ماهی هایی که در معرض دیازینون قرار داشته اند به خوبی نشان دهنده تاثیر سم دیازینون بر سیستم ایمنی ماهی ها در طولانی مدت است. حال آنکه در ماهی هایی که با مکمل سیلی مارین تغذیه شده و در مواجه با سم قرار گرفته اند، تغییر معنی داری (P<0.05) در مقایسه با ماهی های گروه کنترل مشاهده نگردید، که این امر نشان دهنده تاثیر تقویتی و حفاظتی سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی های قزل آلای رنگین کمان است.