مقاله تاثیر عصاره جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائسه ۶۰-۵۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در طب مکمل از صفحه ۲۳ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر عصاره جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائسه ۶۰-۵۰ سال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل گیاهی
مقاله جینکوبیلوبا
مقاله فعالیت جنسی
مقاله یائسگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیری پبدنی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسیاری از زنان در دوران یائسگی دستخوش تغییراتی می شوند که بخشی از این تغییرات در اثر کاهش جریان خون که ثانویه به کاهش استروژن می باشد، ایجاد می شود. این تغییرات ممکن است موجب کاهش فعالیت جنسی در آنان گردد. هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر عصاره جینکوبیلوبا بر فعالیت جنسی زنان یائسه ۵۰-۶۰ ساله بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی تصادفی کنترل شده به همراه با دارونما، ۸۰ زن داوطلب سالم 60-50 ساله به سه مرکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه نموده و در مطالعه شرکت نمودند. شرکت کنندگان فرم تهیه شده رضایت نامه آگاهانه را تکمیل نموده و سپس مدت یک ماه ۱۲۰-۲۴۰ میلی گرم کپسول جینکوبیلوبا یا دارونما دریافت نمودند. ابزار اندازه گیری مطالعه، مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ بود که بخشی از آن فعالیت جنسی زنان را قبل و بعد از مداخله مورد سنجش قرار داد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های دقیق فیشر، تی مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ۲۷ زن یائسه مورد پژوهش (۴۲٫۶ درصد) در محدوده سنی ۵۰ تا ۵۲ سال قرار داشتند. سن یائسگی در ۲۹ زن (۴۵٫۹ درصد)، ۵۰ سال یا بیشتر بود. بعد از انجام مداخله، دوگروه جینکوبیلوبا و دارونما از نظر میزان فعالیت جنسی تفاوت آماری معنی داری را نشان ندادند.
نتیجه گیری: با وجود اثربخشی مکمل گیاهی جینکو بیلوبا بر میل جنسی زنان، نتایج نشان دهنده عدم تاثیر آن بر میزان فعالیت جنسی آنان بوده است. با توجه به اینکه اثربخشی بسیاری از مکمل های گیاهی بدنبال مصرف طولانی ظاهر می گردد، توصیه می شود در مطالعات بعدی این گیاه به مدت طولانی تر استفاده شود.